Informacja

Firma W-Z Zarządzanie Nieruchomościami s.c. od dnia 01.07.2017r. podzieliła się na dwie firmy i nazywa się FENIKS HOME Sp. z o.o. oraz przejęła część budynków dotychczas administrowanych.